Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

,Z pomysłem na siebie..’’ to motto Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Poprzez stwarzanie warunków młodym ludziom do rozwoju swoich zainteresowań, staramy się, aby nasza placówka tętniła życiem i panowała w niej twórcza atmosfera. Młodzieżowy Dom Kultury jest jednostką budżetową podlegającą pod Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu. Dyrektorem placówki jest Edyta Lichacz. Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką nieferyjną.

MDK tworzą dzieci i młodzież, którym w rozwoju pasji oraz zainteresowań pomagają pedagodzy związani z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. MDK jest otwarty na różnorodne inicjatywy dzieci i młodzieży, którzy realizują siebie poprzez sztukę, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują osobowość, stając się wyczulonymi na piękno i wrażliwymi na drugiego człowieka. Tradycją MDK stały się już wernisaże i wystawy organizowane w powstałej na te cele Galerii Na Wyspie, w budynku przy ul. Warszawskiej. Jest to ważne przedsięwzięcie, dające możliwość nie tylko młodym, początkującym artystom, ale też znanym w szerszym gronie twórcom, zaprezentowania swojego talentu, pasji i pracy.

 

Mieścimy się w dwóch budynkach:

 

na ulicy Bema 37

 

Pracownie na ulicy Bema: plastyczna, perkusji, teatralna (teatr muzyczny), piosenki dziecięcej i młodzieżowej, języka angielskiego i hiszpańskiego, technik szybkiego uczenia się, zajęć kreatywnych, Klub Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

 

na ulicy Warszawskiej 51

 

 

Pracownie na ulicy Warszawskiej: modelarska, wokalna, jazzu i rocka, gry na perkusji, trąbki i gry na instrumentach klawiszowych, multimedialno-dziennikarska, zajęcia rytmiczno-taneczne (rytmika i taniec ludowy), plastyczna (o profilu architektonicznym). Tu mieści się również nasze studio nagrań.

Organizujemy również konkursy, przeglądy, festiwale, imprezy oraz warsztaty.

Placówkę wyróżnia szeroka oferta, przyjazne warunki pracy. Profesjonalna i pełna zapału kadra oraz otwartość na każdego wychowanka. Dajemy możliwość równych szans dzieciom i młodzieży. Jesteśmy po to, by w czasie wolnym od nauki w szkole, organizować dla dzieci i młodzieży stałe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie działalności artystycznej i naukowej oraz okolicznościowe i cykliczne imprezy kulturalne. Wspieramy rodzinę i szkołę w edukacji i wychowaniu. Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, wrażliwości i kreatywności, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, przygotowując świadomych odbiorców kultury.

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty pracowni. Założeniem jest, aby uczestnik zajęć w naszej placówce poznał podobnych sobie pasjonatów; miał potrzebę rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; miał poczucie własnej wartości i godności; stał się człowiekiem twórczo podchodzącym do różnych zagadnień i problemów, był przygotowany do odbioru sztuki, miał potrzebę żywego udziału w życiu kulturalnym.