Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

 Uzdolnione teatralnie i muzycznie dzieci i młodzież zaprasza Wojciech Karpiński, nauczyciel muzyki i kompozytor.

W planach sekcji jest teatr autorski  bądź opracowania (m.in. klasycznych dramatów Rydla i Schillera). Prowadzący od lat pracuje z dziećmi i z młodzieżą. Był związany z elbląskim Teatrem Dramatycznym, gdzie prowadził m.in. Scenę Kabaretu i Satyry dla młodzieży.  Od wielu lat współpracuje z Młodzieżowym Domem Kultury, pisząc piosenki oraz przygotowując szkolne grupy teatralne (z sukcesami) do konkursów żywego słowa w MDK.