Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Uzdolnione teatralnie i muzycznie dzieci i młodzież zaprasza Wojciech Karpiński, nauczyciel muzyki, kompozytor i twórca piosenek.

Uczestnicy zajęć mają możliwość rozwijania pasji aktorskiej i piosenkarskiej w ramach Teatru Muzycznego MDK w Elblągu. Prowadzący pracownię od lat pracuje z dziećmi i z młodzieżą. Był związany z elbląskim Teatrem Dramatycznym, gdzie prowadził m.in. Scenę Kabaretu i Satyry dla młodzieży.  Od wielu lat pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury, pisząc piosenki oraz przygotowując szkolne grupy teatralne (z sukcesami) do konkursów. Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Gen. Józefa Bema 37 (w naszej sali widowiskowej).