Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Zespół muzyki dawnej Il Vento Musicale z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu (pod kierunkiem Marcina Skotnickiego) wziął udział w 42. Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, na którym został uhonorowany wyróżnieniem. 7 lutego 2020 muzycy z MDK zagrali w Galerii Refektarz w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. Występ elblążan spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem i został nagrodzony. 

Kaliski Przegląd zainaugurowany w 1978 roku, był pierwszym w Polsce tego typu wydarzeniem muzycznym adresowanym do młodzieży szkolnej. Impreza stanowi każdego roku okazję do konfrontacji osiągnięć i wymiany doświadczeń w dziedzinie upowszechniania muzyki dawnej i jest nieodłącznym elementem rozwoju szkolnego ruchu artystycznego. Autorami sukcesów młodych artystów są nauczyciele muzyki, dyrygenci i instruktorzy, którzy potrafią zachęcić młodzież do muzykowania

Tegoroczna edycja tego wielkiego muzycznego wydarzenia promującego młodych muzyków odbyła się pod patronatami Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Kalisza oraz Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.