tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

O nas

 

,,Z pomysłem na siebie..’’ to motto Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu. Poprzez stwarzanie warunków młodym ludziom do rozwoju swoich zainteresowań, staramy się, aby nasza placówka tętniła życiem i panowała w niej twórcza atmosfera. Młodzieżowy Dom Kultury jest jednostką budżetową podlegającą pod Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu. Dyrektorem placówki jest Edyta Lichacz, natomiast wicedyrektorem – Agata Ciesielska.Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką nieferyjną.

 

MDK tworzą dzieci i młodzież, którym w rozwoju pasji oraz zainteresowań pomagają pedagodzy związani z szeroko rozumianą kulturą i sztuką. MDK jest otwarty na różnorodne inicjatywy dzieci i młodzieży, którzy realizują siebie poprzez sztukę, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują osobowość, stając się wyczulonymi na piękno i wrażliwymi na drugiego człowieka.

 

Tradycją MDK stały się już wernisaże i wystawy organizowane w powstałej na te cele Galerii Na Wyspie, w budynku przy ul. Warszawskiej. Jest to ważne przedsięwzięcie, dające możliwość nie tylko młodym, początkującym artystom, ale też znanym w szerszym gronie twórcom, zaprezentowania swojego talentu, pasji i pracy.

 

Mieścimy się w dwóch budynkach:

 

na ulicy Bema 37

Pracownie na ulicy Bema: plastyczne, architektury,  muzyczne, taneczno – rytmiczne, teatralne, języka angielskiego i hiszpańskiego, technik szybkiego uczenia się, dziennikarska, Akademia Malucha, Kultura Żywego Słowa.

 

na ulicy Warszawskiej 51

Pracownie na ulicy Warszawskiej: modelarską, wokalną, jazzu i rocka, gry na perkusji, grupy teatralne, taneczne, zajęcia rytmiczno-taneczne oraz sekcję plastyczną, jak również studio nagrań.

 

Organizujemy także konkursy, przeglądy, festiwale, imprezy oraz warsztaty. Posiadamy również studio nagrań.

 

Placówkę wyróżnia szeroka oferta, przyjazne warunki pracy. Profesjonalna i pełna zapału kadra oraz otwartość na każdego wychowanka. Dajemy możliwość równych szans dzieciom i młodzieży. Jesteśmy po to, by w czasie wolnym od nauki w szkole, organizować dla dzieci i młodzieży stałe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie działalności artystycznej i naukowej oraz okolicznościowe i cykliczne imprezy kulturalne. Wspieramy rodzinę i szkołę w edukacji i wychowaniu. Stwarzamy możliwości wszechstronnego rozwoju osobowości, wrażliwości i kreatywności, zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, przygotowując świadomych odbiorców kultury.

 

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty pracowni. Założeniem jest, aby uczestnik zajęć w naszej placówce poznał podobnych sobie pasjonatów; miał potrzebę rozwijania własnych zainteresowań i zdolności; miał poczucie własnej wartości i godności; stał się człowiekiem twórczo podchodzącym do różnych zagadnień i problemów, był przygotowany do odbioru sztuki, miał potrzebę żywego udziału w życiu kulturalnym.Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl