tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

REGULAMIN XXXIII Grodzkiego Forum Teatrów Szkolnych

REGULAMIN

XXXIII Grodzkiego Forum Teatrów Szkolnych


 Termin przeglądu: 7.06. 2018 r.

 Forum Teatrów Szkolnych jest corocznym przeglądem wszystkich amatorskich form teatralnych działającym w naszym województwie. Mogą w nim uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne np.: inscenizacje tekstów literackich, teatry dramatyczne, teatry poezji i publicystyki, widowiska słowno – muzyczne /w różnorodnej konwencji np. folklorystycznej, historycznej/, różne formy kabaretu szkolnego, teatry muzyki, teatry lalkowe, ruchu, pantomimy itp.

Zasady organizacyjne:

- uczestnikami Forum mogą być zespoły dziecięce i dziecięco – młodzieżowe skupiające uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego,

- liczba uczestników w zespołach nie może przekroczyć 15 osób,

- czas trwania prezentowanego programu nie może być dłuższy niż 30 minut,

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów :

- dobór repertuaru

- formy wyrazu artystycznego i scenicznego /inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna, choreografia/

- wykonawstwo /kultura słowa, ruch, gest itp./

Komisja może wyróżnić zespoły za całość widowiska, za tekst, za jego poszczególne elementy.

Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:

- teatrów dramatycznych

- kabaretów

- teatrów poezji

- teatrów lalkowych

- teatrów ruchu i pantomimy

w pionie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25.05. 2018 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu ul. Bema 37

KARTA ZGŁOSZENIA

XXXII GRODZKIEGO FORUM TEATRÓW SZKOLNYCH

 

1. Nazwa zespołu ..................................................................................................................................................

 2. Rodzaj ..............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Liczba uczestników ............................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Adres szkoły /nr tel./..........................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Repertuar /czas trwania spektaklu!/....................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

6. Imię i nazwisko prowadzącego zespół /reżysera/ .................................................................

.............................................................................................................................................

7. Charakterystyka zespołu ....................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

8. Potrzeby techniczne zespołu ..............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

   ....................................................................................                                                                    

     /podpis n-la prowadzącego zespół/                                   /pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły/

 

Regulamin konkursu w PDF - pobierz


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl