tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

XXXII Grodzkie Forum Teatrów Szkolnych

REGULAMIN XXXII Grodzkiego Forum Teatrów Szkolnych


REGULAMIN
 XXXII Grodzkiego Forum Teatrów Szkolnych

 
Termin przeglądu: 12.05. 2017 r.
 Forum Teatrów Szkolnych jest corocznym przeglądem wszystkich amatorskich form teatralnych działającym w naszym województwie. Mogą w nim uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne np.: inscenizacje tekstów literackich, teatry dramatyczne, teatry poezji i publicystyki , widowiska słowno – muzyczne /w różnorodnej konwencji np. folklorystycznej , historycznej/, różne formy kabaretu szkolnego, teatry muzyki, teatry lalkowe, ruchu, pantomimy itp.
 Zasady organizacyjne:
- uczestnikami Forum mogą być zespoły dziecięce i dziecięco – młodzieżowe skupiające uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego,
- liczba uczestników w zespołach nie może przekroczyć 15 osób,
- czas trwania prezentowanego programu nie może być dłuższy niż 30 minut,

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów :
- dobór repertuaru
- formy wyrazu artystycznego i scenicznego /inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna, choreografia/
- wykonawstwo /kultura słowa, ruch, gest itp./


Komisja może wyróżnić zespoły za całość widowiska, za tekst, za jego poszczególne elementy.
Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
- teatrów dramatycznych
- kabaretów
- teatrów poezji
- teatrów lalkowych
- teatrów ruchu i pantomimy
w pionie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30.04. 2017 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu ul. Bema 37

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
XXXII GRODZKIEGO FORUM TEATRÓW SZKOLNYCH

 
 
1. Nazwa zespołu .................................................................................................................................................
 
2. Rodzaj .................................................................................................................................................................
 
3. Liczba uczestników ............................................................................................................................................
 
4. Adres szkoły /nr tel./.......................................................................................................................................
 
5. Repertuar /czas trwania spektaklu!/..................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
 
6. Imię i nazwisko prowadzącego zespół /reżysera/ ............................................................................................
 
..................................................................................................................................................................................
 
7. Charakterystyka zespołu ...................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................
 
8. Potrzeby techniczne zespołu ..............................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................
 
 
...................................................                                                              .........................................................
/podpis n-la prowadzącego zespół /                                       / pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły /
 
 
 


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl