tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

XXXI Grodzkie Forum Teatrów Szkolnych

REGULAMIN

 

XXXI Grodzkiego Forum Teatrów Szkolnych


 


Termin przeglądu: 6 V 2016 r.

 

Forum Teatrów Szkolnych jest corocznym przeglądem wszystkich amatorskich form teatralnych działającym w naszym województwie. Mogą w nim uczestniczyć zespoły uprawiające różnorodne formy teatralne np.: inscenizacje tekstów literackich, teatry dramatyczne, teatry poezji i publicystyki , widowiska słowno – muzyczne /w różnorodnej konwencji np. folklorystycznej , historycznej/, różne formy kabaretu szkolnego, teatry muzyki, teatry lalkowe, ruchu, pantomimy itp.

 

Zasady organizacyjne :

- uczestnikami Forum mogą być zespoły dziecięce i dziecięco – młodzieżowe skupiające uczniów wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego ,

- liczba uczestników w zespołach nie może przekroczyć 15 osób ,


- czas trwania prezentowanego programu nie może być dłuższy niż 30 minut,

Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów :

- dobór repertuaru
- formy wyrazu artystycznego i scenicznego /inscenizacja, reżyseria, oprawa plastyczna, muzyczna, choreografia/
- wykonawstwo /kultura słowa, ruch, gest itp./


Komisja może wyróżnić zespoły za całość widowiska, za tekst, za jego poszczególne elementy.
Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
- teatrów dramatycznych
- kabaretów
- teatrów poezji
- teatrów lalkowych
- teatrów ruchu i pantomimy
w pionie szkół podstawowych i ponadpodstawowych .


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 IV 2016 r. na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu ul. Bema 37
 
 

KARTA ZGŁOSZENIA
XXXI GRODZKIEGO FORUM TEATRÓW SZKOLNYCH

 

 

 

1. Nazwa zespołu .................................................................................................................................................

 

2. Rodzaj .................................................................................................................................................................

 

3. Liczba uczestników ............................................................................................................................................

 

  1. Adres szkoły /nr tel./.......................................................................................................................................

 

5. Repertuar /czas trwania spektaklu!/...................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

6. Imię i nazwisko prowadzącego zespół /reżysera/ .............................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

7. Charakterystyka zespołu .....................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

8. Potrzeby techniczne zespołu ..............................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................

 

 

...................................................                                                              .........................................................

/podpis n-la prowadzącego zespół /                                       / pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły /

 

 

 


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl