tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

Regulamin pierwszej edycji Konkursu Song On ‘21


Regulamin 1 edycji Konkursu SONG ON ‘21

 

1. Organizator Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu

 

2. Cele:

 • Popularyzacja muzyki oraz śpiewania wsród młodzieży
 • Wspieranie uzdolnionych wokalistów
 • Integracja środowiska muzycznego

 

3. Miejsce i czas trwania: Konkurs odbywa się ONLINE.

 

23 grudnia 2020 r. – start konkursu, przyjmowanie zgłoszeń

27 stycznia 2021 r. (włącznie) – zakończenie przyjmowania zgłoszeń

30 stycznia 2021 r. – ogłoszenie wyników

 

4. Uczestnicy: Konkurs jest dedykowany dla osób w wieku od 13 do 21 lat.

 

5. Warunki udziału w 1 edycji Konkursu SONG ON:

 

 • prawidłowe wypełnienie „Karty zgłoszenia” w emailu zgłoszeniowym w terminie do 20.01.2021 r. ;
 • przesłanie „Karty zgłoszenia” jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora;
 • dołączenie linku z nagraniem umieszczonym na kanale uczestnika w serwisie www.youtube.com do emaila zgłoszeniowego na adres konkurssongon2021@gmail.com.

Na podany adres mailowy należy dostarczyć w jednym emailu:

 • karta zgłoszenia – w treści emaila (WZÓR na końcu regulaminu)
 • link z utworem prawidłowo opisany w serwisie YouTube: Imie i nazwisko, tytuł utworu, SONG ON ’21 (nagranie POZIOME, PUBLICZNE)
 • ręcznie podpisane oświadczenia – przesłane jako załącznik
 • W tytule emaila należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika

 

6. Repertuar Każdy wykonawca nagrywa jedną piosenkę z dowolnego repertuaru. Nagraj to co Ci w duszy gra najbardziej!

 

7. Specyfikacja nagrań audio – wideo Film nakręcony powinien być poziomo oraz statycznie, z jednego ujęcia, używanie mikrofonu jest dozwolone. Prezentowany utwór musi mieć dobrze słyszalny głos oraz podkład lub akompaniament własny. Dozwolone są chórki. Ingerencja w audio oraz wideo na poziomie mixu lub post-produkcji jest nie dozwolona, dopuszczalne są tylko nagrania NA ŻYWO.

 

8. Ocena jury zliczana będzie za pomocą punktacji

 

 • PUNKTACJA 0-10 UMIEJĘTNOŚCI WOKALNE
 • 0-10 INTERPRETACJA
 • 0-10 OGÓLNY WYRAZ ARTYSTYCZNY
 • 0-10 PRZYGOTOWANIE NAGRANIA

 

Maksymalnie zdobyć można 40 punktów.

 

9. Nagroda NAGRODA GŁÓWNA – napisana oraz wyprodukowana specjalnie dla wygranego uczestnika piosenka przez Macieja Milewskiego reprezentującego Look Ahead Producions. Maciej Milewski to producent, gitarzysta oraz songwriter odpowiedzialny za projekt artystyczny MaJLo, prowadzi także niezależną wytwórnie Seagull Ross. Nagroda realizowana będzie zdalnie oraz w Gdańsku. Organizator może przygotować dodatkowe nagrody jeśli konkurs będzie reprezentował wysoki poziom wykonawczy.

 

10. Dane kontaktowe

 

Koordynacja konkursu: Agnieszka Brenzak & Łukasz Reks

NFORMACJE: konkurssongon2021@gmail.com

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Elblągu przy ul. Generała Józefa Bema 37, 82-300 Elbląg.

 

Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu realizacji 1 edycji konkursu SONG ON ’20 oraz archiwizacji dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1, pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.

 

Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych / danych osobowych Państwa dziecka, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

 

Okres przechowywania przez Administratora kart zgłoszenia wraz z zawartymi danymi Państwa oraz Państwa dziecka wynosi 2 lata.

 

Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka mogą być udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzeniu danych osobowych. Państwa dane osobowe / dane osobowe Państwa dziecka nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w 1 edycji konkursu SONG ON ’20.

 

 

Wzór KARTY ZGŁOSZENIA

 

Do 1 edycji konkursu SONG ON ‘20 Wpisz w treści maila wysyłanego na adres konkurssongon2021@gmail.com następujące informacje:

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

Wiek

 

Imię i nazwisko, adres, email, telefon uczestnika

 

Imię i nazwisko, adres, email, telefon rodzica (w przypadku nieletnich uczestników)

 

Tytuł utworu, autor tekstu i muzyki

 

Link do poprawnie opisanego nagrania na YouTube

 

Przesłane w załączniku podpisane oświadczenie dostępne poniżej.

 

OŚWIADCZENIE (podpisane i zeskanowane)

 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z regulaminem festiwalu i akceptuję wszystkie warunki w nim przewidziane.

 

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)

 

KLAUZULA ZGODY

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach organizacji i przeprowadzenia Festiwalu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Elblągu. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

 

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Elblągu, na potrzeby 1 edycji konkursu SONG ON’20. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie w tym na stronie Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Elblągu oraz portalach społecznościowych Facebook, YouTube itp. (informujemy, że serwery serwisu Facebook znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych). Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

 

…........................................................................................... (data i podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl