tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

Regulamin internetowych konkursów Pracowni Kreatywnej i Pracowni Grafiki i Animacji Komputerowej


Regulamin internetowych konkursów Pracowni Kreatywnej i Pracowni Grafiki i Animacji Komputerowej

 
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu.
 
Terminy konkursów: będą podawane systematycznie przez organizatorów.
 
· Pierwszy konkurs: WIELKANOCNA OZDOBA odbywać się będzie w dniach  31.03 – 15.04.2020
 
· Drugi konkurs: 3 MAJ – KOMIKS ONLINE odbywać się będzie 18.04 – 08.05.2020
 
Adres mailowy: talent.mdk.online@gmail.com
 
Przedmiot konkursu: Prace plastyczne - zgodnie z podanymi tematami konkursów przez Organizatorów, wybranie spośród nadesłanych propozycji najciekawszej pracy plastycznej na zadany temat.
 
Cele konkursów:
 
1.  Rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci i młodzieży
 
2. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii IT
 
LINK DO STWORZENIA KOMIKSU ONLINE
 
 
3. Integracja lokalnego społeczeństwa;
 
4.Zapewnienie zajęć manualnych, kreatywnych, twórczych  w trakcie kwarantanny domowej;
 
Uczestnictwo:
 
1.  W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Elbląga i okolic, będące stałymi uczestnikami zajęć w Pracowni Kreatywnej, innych pracowniach działających w Młodzieżowym Domu Kultury w Elblągu, jak również dzieci i młodzież nie uczęszczające na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.
 
2.  Każdy uczestnik może zaproponować tylko jedną pracę w jednym konkursie.
 
3. Każdy uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu według obowiązujących regulaminów.
 
4.  Udział w konkursie osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.
 
5.  Zdjęcie / zdjęcia jednej wykonanej przez uczestnika pracy wraz z widoczną kartką z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą konkursu, należy dostarczyć na adres mailowy organizatora (mdk@mdk,elblag.pl) nie później niż do dnia zakończenia konkursu. W tytule wiadomości proszę podać nazwę konkursu.
 
6. W osobnym mailu należy podać nr kontaktowy do rodzica / opiekuna oraz umieścić informację o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie przez rodzica lub opiekuna, zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej.
 
6.  Forma pracy jest dowolna.
 
Komisja konkursowa.
 
1.  Wyznaczona przez Organizatorów Komisja Konkursowa w składzie:
 
· Ciesielska Agata - Pracownia Kreatywna MDK w Elblągu
 
· Mariusz Owczarek - (Pracownia Grafiki i Animacji Komputerowej MDK w Elblągu)
 
· Lichacz Edyta - dyrektor MDK
 
 oceni nadesłane propozycje i wyłoni najlepsze prace.
 
2.  Komisja Konkursowa może zaniechać rozstrzygnięcia konkursu, zwłaszcza w przypadku małej liczby zgłoszeń lub niskiego poziomu propozycji.
 
3.  Od decyzji Komisji nie przysługuje sprzeciw.
 
4.  Rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu kwarantanny, w terminie podanym przez Organizatora w placówce Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.
 
5. Zwycięskie prace, przy odbiorze nagrody będzie należało przynieść na organizowaną wystawę nagrodzonych prac.
 
6. Wyniki konkursu będą publikowane na stronie internetowej i Facebooku Organizatora najpóźniej dwa dni po terminie zakończenia konkursu. Laureaci, finaliści będą również poinformowani telefonicznie o przyznanej nagrodzie, wyróżnieniu.
 
7. Nagrody i wyróżnienia: przyznawać będzie Komisja Konkursowa.
 
8. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
 
9. Do konkursów może przystąpić uczestnik, który lub w imieniu którego w przypadku osoby niepełnoletniej prawny opiekun prześle mailowo informację o:
 
„Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, na podstawie RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)"
 
informuje się że:
 
1.  Administratorem danych osobowych uczestników jest Młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu;
 
2.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
3.  Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo dostępu do danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl