tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

Ogólnopolski Konkurs „Pokaż Swój Talent Online” – regulamin


Ogólnopolski Konkurs„Pokaż Swój Talent Online”

 

I. Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury ul Bema 37 ,82-300 Elbląg.

 

II. Cele konkursu:
1. Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy w domu,
2. Promocja talentów dziecięcych poprzez sieć www, portal społecznościowy (profil społecznościowy MDK w Elblągu na portalu Facebook)
3. Promocja formuły zdalnego nauczania

 

III. Termin składania prac. 

 

Kartę zgłoszenia oraz  plik (zdjęcie, film) prosimy wysłać na adres email: talent.mdk.online@gmail.com. Zgłoszenia wysyłać można najpóźniej w ostatnim dniu zakończenia zawieszenia zajęć w szkołach (zgodnie z decyzją o terminie zakończenia ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej).

 

III. Warunki uczestnictwa

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz wyższych z całej Polski.

2.Przedmiotem konkursu jest:
a) wykonanie pracy plastycznej lub dowolnie innej pracy  i przesłanie jej zdjęcia lub filmu na email  talent.mdk.online@gmail.com  Zdjecia i filmiki będą udostępniane na profilu społecznościowym Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu (Facebook) oraz na stronie www.mdk.elblag.pl.

b) pokazanie swoich zdolności (wokalnych, tanecznych, muzycznych, sportowych lub innych) za pośrednictwem filmu o maksymalnym czasie trwania do 3 minut.

3. Praca plastyczna/zdjęcie lub nagrany film musi zostać wykonany w okresie od  24 marca 2020 r. do dnia zakończenia zawieszenia zajęć w szkołach, tzn. zgłaszana praca musi być efektem czynności podjętych w okresie zawieszenia zajęć.

 

4. Plik graficzny powinien mieć format jpg, png, pdf. Film powinien mieć format mp4 lub mpeg. Czas jego trwania powinien wynieść nie więcej niż 3 minuty. Wyjątkowo dopuszczamy tolerancję 30 sekund, w przypadku, gdy skrócenie utworu stanowiłoby uszczerbek dla całej kompozycji (zatem maksymalny czas długości utworu to 3 minuty i 30 sekund).

 

5. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.

 

6. Projekty muszą być pracami autorskimi, a nagranie musi odbyć się w domu w dniach od 24 marca 2020 r. do końca zawieszenia zajęć w szkołach.

 

7. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę - jedno zdjęcie (dotyczy tylko prac plastycznych) lub w przypadku innego talentu – filmik.

 

9. W imieniu uczestnika niepełnoletniego rodzic/opiekun prawny przesyła pracę, a tym samym akceptuje warunki przedmiotowego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

10. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:
a) Nagroda publiczności (jak największa ilość polubień na profilu społecznościowym MDK w Elblągu na portalu Facebook)
b) nagroda Jury  MDK

 

11. W przypadku stwierdzenia braków niezbędnych danych lub oświadczeń praca konkursowa nie podlega ocenie.

 

12. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i będą wykorzystywane do celów promocyjnych.

 

13. Biorąc udział w konkursie autor wyraża zgodę na publikację prac w formie online na stronach internetowych oraz społecznościowych organizatora.

 

14. Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury. Ocenie podlegać będzie oryginalność oraz staranność pracy (czynności) wykonanej przez ucznia i pokazanej na zdjęciu lub filmie oraz nakład włożonej pracy ocenianej przez jurorów na podstawie zdjęcia lub filmu.

 

15. Rozstrzygnięcie konkursu (rozdanie nagród) nastąpi w przeciągu 7 dni od pierwszego dnia poinformowania przez Ministra Edukacji Narodowej  o wznowieniu zajęć w szkołach i przedszkolach .Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą email oraz na portalu społecznościowym i stronie internetowej Młodzieżowego Domu Kultury.

 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu.

 

17. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie internetowej oraz facebooku Organizatora.

 

18. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga organizator

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej ilości zgłoszeń lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających podjęcie takiej decyzji.

 

20. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem projektu ponosi uczestnik konkursu

 

21. Zgody:

a) Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę: na udział dziecka w konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie organizacji konkursu, zgodę na wykorzystanie i publikację wizerunku dziecka (jeśli będzie utrwalone na filmie lub zdjęciu) w celu promocji konkursu.

b) Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun oświadcza, że dziecko jest autorem pracy, praca nie narusza praw autorskich osób trzecich.

c) Przesyłając zgłoszenie rodzic/opiekun akceptuje niniejszy Regulamin w całości

 

Zapraszamy do zabawy!

                                                                    
Pomysł: Inga Michałowska


Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl