tel: 55 625 82 11

e-mail: mdk@mdk.elblag.pl

 


Elbląg, ul. Gen. J. Bema 37

 

ul. Warszawska 51
Wyspa Spichrzów

tel: 55 625 66 21

facebook MDK :)


Młodzieżowy Dom Kultury

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych w sprawie procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczestników zajęć


Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych w sprawie procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczestników zajęć, rodziców i pracowników MDK W Elblągu w trakcie prowadzonych zajęć stacjonarnych

 

 

Imię i Nazwisko  dziecka/Pracownia……………………………………………………

 
 
1.Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 
 
2.Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia, nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby (kaszel, katar, alergia, podwyższona temperatura ).
 
3.Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
 
4.Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu
 
 
                                                                    ……………………………………….………………..
                                                                      /data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/
 
……………………………………………………

 

/data i podpis osoby przyjmującej oświadczenie/

Słowa kluczowe:
Dodaj komentarz


Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Bema 37, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 51, zapraszamy w godz. 800 - 1900

 

 

 


do góry

projekt i wykonanie: grupamerlin.pl